خدمات

خدمات در بخش تولید کنندگان پسماندهای حاوی وانادیوم و مواد قابل بازیافت به شرح ذیل می باشد.
1. مشاوره فنی وشناسایی و طبقه بندی پسماند - این شرکت آمادگی دارد در قالب خدمات فنی مشاوره ای از مرحله شناسایی تا انتقال پسماندها را برای تولیدکنندگان پسماندهای حاوی وانادیوم را به انجام رساند. شناسایی و طبقه بندی پسماندهای تولیدی در یک واحد صنعتی، اولین گام در فرآیند مدیریت یکپارچه پسماند است که توسط صنعت سبز ارائه می گردد اگر فکر می کنید پسماندهای شما حاوی مواد قابل بازیافت می باشد می توانید با ما مشورت نموده و از خدمات تخصصی ما در این بخش استفاده نمایید.
2. تفاهم نامه همکاری – مطابق با مذاکرات انجام شده تفاهم نامه ای مابین طرفین بابت خدمات موردنظر امضا خواهد شد .
3. نمونه برداری وآنالیز– ما به مشتریان و تولیدکنندگان ضایعات می توانیم خدمات نمونه برداری و شناسایی دقیق آنالیز پسماند ارائه نماییم.
4. خدمات بسته بندی، جمع آوری – متخصصان ما آمادگی شناسایی و طبقه بندی ضایعات واحدهای صنعتی مشتریان را بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی خواهند داشت.
5. انبارش موقت - ما این آمادگی را داریم تا با طراحی ، ساخت و نظارت بر ایستگاه انبارش موقت در شرکت های تولید کننده پسماند بصورت رایگان و بنام شرکت عصر صنعت سبز خدمات و همکاری درازمدت را با تولیدکنندگان پسماند در جهت ساماندهی و بهبود کیفیت پسماندها ارائه نماییم. ساخت و ساماندهی محل های نگهداری پسماند در نیروگاهها علاوه بر بهبود چشم انداز، گامی مهم در جهت تفکیک از مبدا و کاهش مقدار پسماند دفعی و افزایش میزان بازیافت خواهد بود.
6 . حمل و نقل ضایعات - ما می توانیم ضایعات شما را طبق استاندارد ملی 2925 بسته بندی و با ماشین مناسب به سایت خود حمل نماییم و در این مسیر کلیه مجوزهای نقل و انتقال پسماندها اخذ می گردد.
7. بازیافت – ما پسماندها را با استفاده از روش های فیزیکی، شیمیایی و حرارتی بازیافت و محصولات مختلف مورد نیاز مشتریان را تولید می نماییم.
ما جهت بازیافت پسماند و ارائه خدمات به تولیدکنندگان پسماند های حاوی وانادیوم خدمات خود را بر مبنای زگهواره تا گور ارائه می نماییم.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفا درخواست خود را برای ما ایمیل بفرستید.