مشاوره فنی وشناسایی و طبقه بندی پسماند


شناسایی و طبقه بندی پسماندهای تولیدی در یک واحد صنعتی، اولین گام در فرآیند مدیریت یکپارچه پسماند است که توسط صنعت سبز ارائه می گردد اگر فکر می کنید پسماندهای شما حاوی مواد قابل بازیافت می باشد می توانید با ما مشورت نموده و از خدمات تخصصی ما در این بخش استفاده نمایید. از طرفی قوانین و مقررات حاکم بر پسماند و محیط زیست، دائماً در حال تغییر و به روز شدن هستند. تیم مشاوران با توجه و آگاهی کامل نسبت به تحولات قانونی و علمی در این زمینه، قادر به ارائه انواع مشاوره فنی و تخصصی مهندسی محیط زیست، مدیریت پسماند خواهد بود.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفا درخواست خود را برای ما ایمیل بفرستید.