حمل و نقل ضایعات


ما می توانیم ضایعات شما را طبق استاندارد ملی 2925 بسته بندی و با ماشین مناسب به سایت خود حمل نماییم و در این مسیر کلیه مجوزهای نقل و انتقال پسماندها اخذ می گردد . از مشکلات سیستم حمل نقل در کشور میتوان به عدم تجهیز شرکت ها و اغلب واحدهای صنعتی به ناوگان حمل پسماند اختصاصی اشاره کرد. از آنجایی که تجهیز ناوگان حمل و نقل پسماندهای صنعتی یکی از ضروریات در حیطه بهداشت و سلامتی می باشد، صنعت سبز با همکاری واحدهای دارنده ضایعات این سیستم حمل و نقل اختصاصی را در کشور دارد.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفا درخواست خود را برای ما ایمیل بفرستید.