خدمات بسته بندی، جمع آوری و تفکیک


متخصصان ما آمادگی شناسایی و طبقه بندی ضایعات واحدهای صنعتی مشتریان را بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی خواهند داشت.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفا درخواست خود را برای ما ایمیل بفرستید.