تفاهم نامه همکاری


پس از برگزاری جلسات مشاوره تخصصی پسماند و همچنین مذاکرات درخصوص شرایط همکاری، تفاهم نامه ای مابین طرفین جهت لزوم اجرای تعهدات منعقد خواهد شد .

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفا درخواست خود را برای ما ایمیل بفرستید.