بازیافت


ما پسماندها را با استفاده از روش های فیزیکی، شیمیایی و حرارتی بازیافت و محصولات مختلف مورد نیاز مشتریان را تولید می نماییم.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفا درخواست خود را برای ما ایمیل بفرستید.