انبارش موقت

ما این آمادگی را داریم تا با طراحی ، ساخت و نظارت بر ایستگاه انبارش موقت در شرکت های تولید کننده پسماند بصورت رایگان و بنام شرکت عصر صنعت سبز خدمات و همکاری درازمدت را با تولیدکنندگان پسماند در جهت ساماندهی و بهبود کیفیت پسماندها ارائه نماییم. ساخت و ساماندهی محل های نگهداری پسماند در نیروگاهها علاوه بر بهبود چشم انداز، گامی مهم در جهت تفکیک از مبدا و کاهش مقدار پسماند دفعی و افزایش میزان بازیافت خواهد بود.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفا درخواست خود را برای ما ایمیل بفرستید.