نمونه برداری وآنالیز


پس از ایجاد توافق هماهنگی جهت نمونه برداری و شناسایی دقیق آنالیز پسماند توسط متخصصان صنعت سبز انجام خواهد شد. صنعت سبز خدمات آزمایشگاه تخصصی پسماند خود را با هدف ارتقای سطح همکاری با مشتریان صنعتی و خدماتی انجام می دهد. در این زمینه، کلیه خدمات شامل آنالیز آزمایشگاهی انواع مواد شیمیایی، صنعتی و پسماندهای حاصل از فرآیندهای متعدد توسط پرسنل مجرب با تکنیک های علمی و به روز ارائه خواهد شد. برخی از خدمات صنعت سبز عبارتند از: pH، تست سمیت TCLP، دانسیته، قابلیت اشتعال و خواص احتراقی پسماند، تعیین حلال ¬های بسیار فرار موجود در پسماند و... همچنین CGI جهت بهره مندی از تجارب متخصصان دانشگاهی و اساتید و افزایش دقت نتایج، با آزمایشگاه های پسماند دانشگاه پلی تکنیک تهران، کلینیک صنعت و معدن و برخی آزمایشگاه های معتمد سازمان محیط زیست همکاری می نماید.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفا درخواست خود را برای ما ایمیل بفرستید.